top of page

Lídr v oblasti nedestruktivního testování pro identifikaci  defektů materiálů pomocí metody vířivých proudů a pulzních vířivých proudů.

Arrow Down

SLUŽBY

tepelny vymenik

Sběr dat z tepelných výměníků

se provádí během revize, a to buď před montáží nových výměníků tepla, nebo při revizních odstávkách. Sběr je prováděn pro metodu ET na dohodnutém množství trubek výměníků s kvalifikovaným personálem, který je odborně vyškolen pro zaměření se na zjišťování poškození tloušťky stěny trubky. Pro sběr jsou využívané ​​sondy Bobbin spolu se speciálními technikami sond (X-sonda) a rotačními sondami (MRPC).

room analyza

Analýza dat vířivými proudy

analýza různých druhů trubek výměníků tepla a parních výměníků je prováděná specializovaným týmem analytiků, kteří mají dlouholeté zkušenosti. Samotná analýza je vykonávaná na softwaru od společnosti ZETEC nebo Eddyfi. Po vyhodnocení je pro klienty vystavován protokol o stavu měřeného komponentu, který slouží jako podklad pro další rozhodování o rozsahu vykonaných oprav.

PEC

Kontroly potrubí metodou PEC

se provádí testováním vnějších a vnitřních potrubí nebo nádrží s izolací, nebo žáruvzdorným nátěrem. Tato metoda umožňuje identifikovat povrchové degradace materiálu obvodového pláště i za předpokladu, že testovaný materiál je pod vrstvou nevodivé izolace.

Aerial top view oil and gas tank with oil refinery background at night, Business petrochem

Kontrola skladovacích nádrží

Kontrola nádrží zajišťuje bezpečnost a integritu nádrží tím, že zabraňuje náhodným únikům a zabraňuje nákladné dekontaminaci a zároveň poskytuje kritická data, takže lze předpovídat životnost a opravy. Inspektoři nádrží poskytují trendové informace o aktuálním stavu majetku a doporučená opatření pro vlastníky a provozovatele k zajištění zákonné provozní licence; mohou potenciálně sjednat nižší pojištění na základě ověření, že nádrže jsou v dobrém stavu.

nater PScoat

Termo izolační nátěr

je nová nanotechnologie na bázi mikrosfér a má schopnost odolat teplotám od -200 do +200 °C, přičemž může být aplikováno přímo na horké povrchy do +150 °C, je otěruvzdorný. Jeho předností je velmi dobrá přilnavost na různé povrchy a materiály. Aplikace nátěru svými technickými vlastnostmi umožňují odraz veškerého záření v celém svém spektru (TSR) 92 %. Je to plnohodnotná náhrada za polystyren nebo minerální vatu a jiné izolační materiály​.

Tools and equipment for Non-Destructive

NDT kontroly

VT a PT

Kapilární zkoušení (PT) je jednou z nejrozšířenějších metod nedestruktivního zkoušení materiálu. Je vhodná pro zjišťování povrchových vad. Metoda VT je zaměřená na zjišťování a hodnocení stavu (vlastností) povrchů výrobků či součástí pouhým okem, nebo pomocí speciálních přístrojů či zařízení. 

2d3bd05c-aecf-46b0-8d39-51753ff139d4%202

Svařování a

zámečnicví

se provádí při opravách různých konstrukcí, potrubí anebo jiných technologických zařízení, nebo komponentů (zaslepování trubek malého průměru) kvalifikovaným personálem podle norem EN ISO 9606-1 141/111/135, EN ISO 96036-2 141 a v jaderných elektrárnách i podle speciální normy NDT A.S.I. sekce I. Jsme schopní zabezpečit opravy a pracovní výkon i ve stíženém prostředí ve speciálních pracovních oblecích.

kontrolní oddelení

Administarvivní činnosti

je zabezpečována administrativními pracovníky, který vykonávají mapování stávajících zařízení v terénu, kontrolují a mapují technický stav, samotní umístění všech zařízení a jejich součástí v objektu JE, následně získané informace jsou transportovány do digitální formy pro další zpracování.

SERVICES

O NÁS

Technické vybavení společnosti umožňuje vykonávat činnosti v oboru nedestruktivního testování ve více metodách, přičemž jsme specialisti na metodu ET v plném rozsahu od sběru dat a jejich analýzu až po závěrečný protokol. Zaměstnáváme specialisty, kteří jsou schopní vykonávat lektorskou činnost. Provádíme svářečské a zámečnické práce, zabezpečujeme vizuální a penetrační kontroly ve druhém stupni při kontrolních odstávkách na různých jaderných, tepelných, paroplynových elektrárnách, taktéž v petrochemických podnicích, strojírenských podnicích (při výrobě, nebo před odevzdáním celku do provozu) a to i v součinnosti s interním a externím personálem.

Pro sběr dat jsou využívané ​​sondy Bobbin spolu se speciálními technikami sond (X-sonda) a rotačními sondami (MRPC) při kontrole trubek výměníků tepla. Při kontrole potrubí skrze izolaci, využíváme technologický zařízení Lift a Reddy od společnosti Eddyfi.

Na dosažení co nejlepšího výsledku při identifikaci korozí a defektů jsou pro vyhotovení zprávy NDT využívány nejmodernější technické prostředky od celosvětových lídrů v oblasti NDT pro metody ET.

ABOUT

2017

>325

>8626

28

Vznik společnosti

Prověřených výměníků

km prověřených trubek

Odborných pracovníků

PROJECTS

PROJEKTY

CERTIFIKATY

CERTIFIKACE

ISO_9001_SK.png
ISO_14001_SK.png
atestace
Oprávnění Zatist_EGS_SJS.png
Certifikat ET L3
Certifikat_NDT_PT
certifikat_JZ
Certifikat svarece
ISO_45001_SK.png
SUJB potvrzeni
certfikat_NDT_RT_L2
NDT_FM1

Pojištění odpovědnosti

Naše společnost disponuje pojištěním odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0024205915. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s činnostmi: Testování, měření, analýzy a kontroly; Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů; Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; Služby v oblasti administrativní správy a organizačně hospodářské povahy; Zámečnictví, nástrojářství uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z těchto činností vyplývajícími a v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Potvrzení ke smlouvě č.0024205915.png
CLIENTS

REFERENCE

Naše společnost se také zúčastnila na pracích v tepelných elektrárnách v České a Slovenské republice (pod správou ČEZ, a.s. a nebo jiných firem), kde jsme zabezpečovali sběr dat a kontrolní činnost na výměnících.

CONTACT

KONTAKT

Registrace

Zapsáno u Krajského soudu Brně 

dne 29.6.2017 pod značkou 100677

Kontaktujte nás

Děkujeme za Vaši zprávu.

Sídlo společnosti

Zatist sro

Nové Sady 988/2

Brno 602 00

IČO: 06200613

IČ DPH: CZ06200613

Kontakty

Libor Všiansky

Řídicí pracovník

+420 777 656 546

vsiansky@zatist.cz

Ing. Vladimíra Duníková

Manažér kvality

kvalita@zatist.cz

Ivan Maslák

Technická podpora ET

+421 911 766 123

maslak@zatist.cz

Ing. Dávid Šoltýs  

Produkt manažér PScoat

+421 910 915 475 
pscoat@zatist.cz

 

email
bottom of page