top of page

Pulzní vířivé proudy

Metoda měření pulzních vířivých proudů (PEC – Pulsed Eddy Current) je NDT metoda, kterou se provádí rychlé zmapování korozního stavu a zbytkové tloušťky stěny potrubí, tlakové nádoby, nebo nádoby, a to i přes izolaci. Při realizaci sběru jsme schopni ušetřit náklady objednavatele, přičemž není nutné odstraňovat izolaci. Následně je vykonáváno podrobné mapování, kde je pomocí příložné sondy detekován stav materiálu s podrobným zakreslením a 3D modelem. Také je samotná analýza a vyhodnocení prováděná rychleji oproti jiným NDT metodám. Naměřené hodnoty jsou relativní a reprezentují záznam změny tloušťky stěny (resp. úbytek materiálu) kontrolovaného subjektu ve srovnání s referenční (známou) hodnotou. Pro tuto činnost využíváme špičkové technologie od společnosti Eddyfi s označením LYFT a REDDY.

bottom of page