top of page

Kontrola skladovacích nádrží

Běžným mechanismem selhání je prosakování přes podlahu, poškození základů nádrže, což vede k nestabilitě, která může mít za následek katastrofální selhání. Nejběžnější technologií používanou ke kontrole spodních desek na korozi je únik magnetického toku () kvůli jeho citlivosti na objemové změny. MFL používá silný magnet k indukci magnetického pole ve spodní desce. Když narazí na korozi určité velikosti, magnetické pole „unikne“. Čím důležitější je proporcionální objemová rychlost, tím větší je únik. Netěsnost je detekována kombinací několika typů senzorů, ale technologie MFL není schopna detekovat, zda jsou vady na horní nebo spodní straně desek. Z tohoto důvodu kombinujeme MFL s (STARS). To umožňuje úplné zmapování dna skladovacích nádrží a rozlišení mezi horními a spodními defekty. Jedná se o nejpokročilejší podlahový skener úniku magnetického toku na trhu, doplněný o inspekční nástroj ideální pro skladovací nádrže o průměru 10 metrů nebo méně, podlahové desky a topné spirály in-situ. Floormap výrazně zkracuje čas potřebný k inspekci dna nádrží a zároveň vytváří podrobné a přesné zprávy.

bottom of page