top of page

Sběr a analýza dat metodou ET

Metoda vířivých proudů se používá hlavně na detekci povrchových a podpovrchových defektů v elektricky vodivém materiálu. ET metoda (vířivé proudy) je realizovaná ve více odvětvích, především pak v jaderných, tepelných nebo paroplynových elektrárnách, na listech lopatek vodních elektráren v chemickém nebo petrochemickém průmyslu jako i v oblasti strojírenské výroby. Pokročilý algoritmus zpracování signálu ze sondy, převede měřený elektromagnetický signál na průměrnou hodnotu tloušťky koroze nad stopou sondy.

Při sběru dat sondami Bobbin kooperujeme se společností zabývající se vývojem ručního podávače sond, kde jako jediná společnost provádíme testování v reálním prostředí.

Naše dlouholeté zkušenosti nám pomáhají podávat vysoký pracovní výkon a rychlý sběr dat, který je spravovaný precizně a s vysokou výpovědní schopností. Naše analytické výstupy jsou podloženy odborným stanoviskem na stav měřeného materiálu.

bottom of page