top of page

Technická kontrola

Administrativní činnosti jsou zabezpečovány pracovníky spadající do technické kontroly (TK), přičemž svojí činností zabezpečují mapování a kontrolu externího stavu průmyslového podniku. Jejich náplní je vykonávat pochůzky v objektu továrny, zaznamenávat opravdový stav technického zařízení, které se nachází v objektu. Následně provádějí kontrolu a konfrontují exteriérový stav s dokumentací podniku. Zjištěné rozdíly jsou zapracovány do elektronické dokumentace s popisky pro další zpracování. Uvedená činnost pomáhá velkým podnikům lépe mapovat svůj areál, jelikož historicky byli vykonávány různé stavební a technické úpravy, aniž by byly zaznamenány do papírové formy.

Popři uvedené činnosti vykonáváme i digitalizaci dokumentů podniku, a to způsobem přepisování textové části, jako i výkresové části do digitální formy. Přepisování je realizované pomocí kvalitního skenovacího zařízení a software které dokážou provést do elektronické formy texty i výkresy (např. CAD).

bottom of page